f
n
m
e
 

Comisia de Tineret - FNME

DESPRE NOI

Comisia de Tineret isi desfasoara activitatea in conformitate cu Statutul Federatiei Nationale Mine Energie si cu propriul Regulament de organizare si functionare al Comisiei.

Colaboreaza cu tinerii membri de sindicat si militeaza pentru rezolvarea problemelor specifice cu care se confrunta tinerii membri de sindicat din cadrul organizatiilor sindicale afiliate la F.N.M.E.

Comisia de Tineret s-a constituit cu scopul:

  1. de a contribui la structurarea, consolidarea si dezvoltarea pe plan national a unitatii tinerilor militanti sindicali atat profesional cat si interprofesional;
  2. de a organiza programe de educatie, cursuri de perfectionare pentru tineret cu sprijinul Departamentului National de Securitate si Sanatate in Munca si Pregatire Profesionala din cadrul F.N.M.E si nu numai;
  3. de a organiza activitati specifice pentru tinerii din cadrul comisiei si de a reprezenta interesele tinerilor in cadrul organizatiilor sindicale cat si in raporturile cu societatea civila;
  4. de a elabora strategii, de a analiza si dezbate problemele cu care se confrunta tinerii militanti sindicali;
  5. de a actiona pentru respectarea drepturilor (la munca, la asistenta medicala, la protectie sociala, la pensii, la ajutorul de somaj, la alte forme de asistenta si protectie sociala prevazute in Constitutie, legi, contracte colective de munca), drepturile si interesele tinerilor militanti sindicali;
  6. de a lupta impotriva intereselor de a folosi copii in munca fara forme legale si fara a avea varsta incadrarii in munca conform legislatiei;
  7. de a reprezenta interesele tuturor tinerilor membri in organizatiile sindicale in raport cu autoritatile si organismele puterii legislative, executive, judecatoresti precum si cu institutiile guvernamentale nationale;
  8. de a milita pentru pastrarea locurilor de munca ale persoanelor pe care le reprezinta.